|
© 2012 Bản quyền thuộc về SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
Chịu trách nhiệm chính: Thầy thuốc ưu tú. BSCKI. Hồ Đức Hải – Giám đốc Sở
Địa chỉ: Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ
Tel: (0210) 3846 322 Fax: (0210) 3811 691
Email: soytephutho@gmail.com - Website: http://soyte.phutho.gov.vn