Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

12/2019/TT-BYT

Trích yếu nội dung: Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 28/06/2019
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký duyệt: Nguyễn Thị Kim Tiến
Tệp đính kèm: Fast_BW_scan_to_a_PDF_file_1_20190705104623845_20190705105937419410.PDF

Số Lượt Truy Cập