Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

862/SYT-KHTC

Trích yếu nội dung: v/v phối hợp đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế
Ngày ban hành: 07/05/2020
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Giám đốc: Nguyễn Huy Ngọc
Tệp đính kèm: CV 862.SYT (1).pdf

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập