Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

941/SGTVT-QLVT,PT&NL

Trích yếu nội dung: v/v thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới
Ngày ban hành: 07/05/2020
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Phó Giám Đốc: Trịnh Văn Trung
Tệp đính kèm: CV 941. SGTVT-QLVT,PT&NL.pdf

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập