Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

1855/UBND-KTTH

Trích yếu nội dung: v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ.
Ngày ban hành: 07/05/2020
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Phó Chánh Văn Phòng: Hoàng Vũ cảnh
Tệp đính kèm: CV 1855.UBND-KTTH (1).pdf

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập