Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

2071-TB/TU

Trích yếu nội dung: Thông báo 2071-TB/TU ngày 02/07/2020 của Tỉnh Ủy Phú Thọ thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy về quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 02/07/2020
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Nguyễn Trung Kiên
Tệp đính kèm: soytephutho-2071.pdf

Số Lượt Truy Cập