Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

121/2020/QH14

Trích yếu nội dung: Phô tô Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Ngày ban hành: 06/07/2020
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Cấp Trung ương
Người ký duyệt: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tệp đính kèm: 151-sy-vpqh_20200713105844.pdf

Số Lượt Truy Cập