Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

120/2020/QH14

Trích yếu nội dung: Sao y Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành: 13/07/2020
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Cấp Trung ương
Người ký duyệt: Hoàng Vũ Cảnh
Tệp đính kèm: 143-sy-vpqh_20200713105825.pdf

Số Lượt Truy Cập