Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

1709/SYT-QLHN

Trích yếu nội dung: Công văn số 1709/SYT-QLHN ngày 03/11/2017 của Sở Y tế về việc cấp Giấy chứng nhận thời gian thực hành và cấp Chứng chỉ hành nghề
Ngày ban hành: 03/11/2017
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Trần Minh Khánh
Tệp đính kèm: Công văn số 1709SYTQLHN ngày 03112017 của Sở Y tế về việc cấp Giấy chứng nhận thời gian thực hành và cấp Chứng chỉ hành nghề.PDF

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập