Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
4176/UBND-KGVX 21/09/2020 V/v thu phí cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định Nguyễn Ngọc Anh
4188/UBND-KGVX 21/09/2020 V/v thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội Hồ Đại Dũng
2433-CV/TU 16/09/2020 Vv phòng chống dịch bệnh COVID-19 Nguyễn Trung Kiên
7713/VPCP-KTTH 15/09/2020 V/v thu phí cách ly y tế tập trung Mai Thị Thu Vân
3888/QĐ-BYT 08/09/2020 Về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" Nguyễn Thanh Long
4674/BYT-MT 31/08/2020 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) Nguyễn Thanh Long
3769/UBND-KGVX 25/08/2020 V/v Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone Nguyễn Ngọc Anh
1127/THH - HTDLS 19/08/2020 Hỗ trợ truy vết người tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm SARS - CoV - 2 Phó Cục Trưởng: Đỗ Công Anh
204 - CV / BTGTU 17/08/2020 Tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới Trưởng Ban: Bùi Đình Thi
455/HĐPH - STP 12/08/2020 Tuyên truyền, PBGDPL trong công tác phòng chống dịch Covid -19 Giám Đốc Sở Tư Pháp: Trần Thị Nhung

Số Lượt Truy Cập