Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
1. Công văn 630/SYT-NVY ngày 14/5/2019 của Sở Y tế về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019” 14/05/2019 1. Công văn 630/SYT-NVY ngày 14/5/2019 của Sở Y tế về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019” Trần Minh Khánh
Công văn 293/DP-KLN ngày 7/5/2019 của Cục Y tế dự phòng về việc sử dụng tài liệu hỏi đáp về phòng chống tác hại của rượu, bia 07/05/2019 Công văn 293/DP-KLN ngày 7/5/2019 của Cục Y tế dự phòng về việc sử dụng tài liệu hỏi đáp về phòng chống tác hại của rượu, bia Trương Đình Bắc
Công văn số 558/CV-BCĐ ngày 2/5/2019 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5/2019 02/05/2019 Công văn số 558/CV-BCĐ ngày 2/5/2019 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5/2019 Lê Quang Thọ
Công văn số 535/SYT- TCCB ngày 24/4/2019 của Sở Y tế Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức SNYT và đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 24/04/2019 Công văn số 535/SYT- TCCB ngày 24/4/2019 của Sở Y tế Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức SNYT và đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Nguyễn Huy Ngọc
Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5/2019 18/04/2019 Công văn số 2089/BYT-KCB ngày 18/4/2019 của Bộ Y tế về việc Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5/2019 Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
Công văn số 24/DA-VTM ngày 18/4/2019 của Dự án phòng chống bệnh tim mạch về việc triển khai hoạt động "Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp" 18/04/2019 Công văn số 24/DA-VTM ngày 18/4/2019 của Dự án phòng chống bệnh tim mạch về việc triển khai hoạt động "Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp" Nguyễn Lân Việt
Công văn số 475/KH-SYT ngày 17/4/2019 của Sở Y tế về Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ năm 2019 17/04/2019 Công văn số 475/KH-SYT ngày 17/4/2019 của Sở Y tế về Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ năm 2019 Lê Quang Thọ- Phó Giám đốc Sở Y tế
Công văn số 1505/UBND-KTN ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 12/04/2019 Công văn số 1505/UBND-KTN ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 Nguyễn Thanh Hải
Công văn số 816/BYT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính năm 2018 20/02/2019 Công văn số 816/BYT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính năm 2018
Công văn số 108/SYT-NVY của Sở Y tế Phú Thọ ngày 28/01/2019 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 28/01/2019 Công văn số 108/SYT-NVY của Sở Y tế Phú Thọ ngày 28/01/2019 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Số Lượt Truy Cập