Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Kế hoạch 2251/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. 27/05/2020 Kế hoạch 2251/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. Hồ Đại Dũng

Số Lượt Truy Cập