Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
1147/TB - SYT 27/07/2017 Công văn số 1147/TB - SYT ngày 27 tháng 07 năm 2017 của Sở Y tế về việc Thông báo lịch tập trung, hướng dẫn thủ tục tuyển dụng viên chức đối với sinh viên y khoa hệ đào tạo bác sỹ cử tuyển theo tổ chức HEDO tốt nghiệp năm 2017 Hồ Đức Hải
613/SCT - QLTM 15/06/2017 Công văn số 613/SCT – QLTM ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Sở Công Thương về việc Thông tin tuyên truyền lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và kiểm soát chất lượng nhiên liệu lưu thông trên thị trường Nguyễn Mạnh Hùng
861/SYT - NVY 01/06/2017 Công văn số 861/SYT - NVY ngày 1/6/2017 của Sở Y tế về việc Một số giải pháp thực hiện sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu quả
844/SYT - NVD 31/05/2017 Công văn số 844/SYT- NVD ngày 31/5/2017 của Sở Y tế về việc thuốc giả Prednisolon 5mg
847/SYT - NVD 31/05/2017 Công văn số 847/SYT - NVD ngày 31/5/2017 của Sở Y tế về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc testosteron
7436/QLD - CL 29/05/2017 Công văn số 7436/QLD - CL ngày 29/5/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về thuốc giả Prednisolon 5mg
898/QĐ-BYT 15/03/2017 Quyết định số 898/QĐ-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed

Số Lượt Truy Cập