Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Kế hoạch 2251/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. 27/05/2020 Kế hoạch 2251/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. Hồ Đại Dũng
1855/UBND-KTTH 07/05/2020 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ. Phó Chánh Văn Phòng: Hoàng Vũ cảnh
1858/UBND-KGVX 07/05/2020 v/v đẩy mạnh triển khai Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ Chủ tịch: Bùi Văn Quang
862/SYT-KHTC 07/05/2020 v/v phối hợp đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế Giám đốc: Nguyễn Huy Ngọc
941/SGTVT-QLVT,PT&NL 07/05/2020 v/v thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới Phó Giám Đốc: Trịnh Văn Trung
283/CNTT-THKCB 06/05/2020 v/v triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên các nền tảng CNTT Cục Trưởng: Trần Quý Trường
277/CNTT-TTUD 04/05/2020 Cục Công nghệ Thông tin cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử Phó Cục Trưởng: Nguyễn Trường Nam
1711/UBND-KGVX 27/04/2020 Văn bản số 1711/UBND-KGVX ngày 27/04/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bùi Văn Quang
1886/QĐ-BYT 27/04/2020 Quyết định số 1886/QĐ-BYT ngày 27/04/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19 Nguyễn Trường Sơn
762/SYT-NVY&QLHN 23/04/2020 Hoạt động của các quầy thuốc trên địa bàn phường Trần Minh Khánh

Số Lượt Truy Cập