Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Công văn số 1284/TB-SYT của Sở Y tế ngày 07/08/2018 về thông báo Lịch tập trung, hướng dẫn thủ tục tuyển dụng viên chức đối với sinh viên y khoa hệ đào tạo bác sỹ theo địa chỉ tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp năm 2018 07/08/2018 Công văn số 1284/TB-SYT của Sở Y tế ngày 07/08/2018 về thông báo Lịch tập trung, hướng dẫn thủ tục tuyển dụng viên chức đối với sinh viên y khoa hệ đào tạo bác sỹ theo địa chỉ tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp năm 2018
Công văn số 14487/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 26/07/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan 26/07/2018 Công văn số 14487/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 26/07/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan
Công văn số 1155/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 16/07/2018 Công văn số 1155/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Công văn số 1156/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 16/07/2018 Công văn số 1156/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Công văn số 1157/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 16/07/2018 Công văn số 1157/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Công văn số 13441/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 13/07/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan 13/07/2018 Công văn số 13441/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 13/07/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan
Công văn số 13125/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 10/07/2018 về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical- Trung Quốc sản xuất 10/07/2018 Công văn số 13125/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 10/07/2018 về việc thu hồi thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan do công ty Zhejiang Huahai Pharmaceutical- Trung Quốc sản xuất
Công văn số 854/SYT-NVD của Sở Y tế ngày 06/06/2018 về việc đình chỉ lưu hành thuốc Nexium chưa được phép lưu hành 06/06/2018 Công văn số 854/SYT-NVD của Sở Y tế ngày 06/06/2018 về việc đình chỉ lưu hành thuốc Nexium chưa được phép lưu hành
51/SYT-NVD 16/01/2018 Công văn số 51/SYT-NVD của Sở Y tế ngày 16 tháng 1 năm 2018 về việc tăng cường theo dõi tính an toàn, hiệu quả, các phản ứng có hại của thuốc có chứa hoạt chất Sulfaguanidin, Ephedrin đơn thành phần, Nitroglycerin Hồ Đức Hải

Số Lượt Truy Cập