Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Gói thầu Dược 13/10/2017 Gói thầu Dược Hồ Đức Hải
13868/QLD-TT 07/09/2017 Công văn số 13868/QLD-TT ngày 07/09/2017 về việc tạm ngừng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiễm bệnh Creutzfeld - Jakob Nguyễn Tất Đạt
1348/SYT - NVY 30/08/2017 Công văn số 1348/SYT - NVY ngày 30/08/2017 của Sở Y tế về Báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đã được công bố Lê Quang Thọ
1325/SYT-NVD 23/08/2017 Công văn số 1325/SYT-NVD ngày 23/08/2017 của Sở Y tế về việc cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc cản quang có chứa gadolinium; thuốc chứa codein, tramadol; thuốc chứa hyoscine butylbromide dạng tiêm; thuốc chứa risperidone; thuốc sát trùng chứa chlorhexidine gluconate Hồ Đức Hải
1147/TB - SYT 27/07/2017 Công văn số 1147/TB - SYT ngày 27 tháng 07 năm 2017 của Sở Y tế về việc Thông báo lịch tập trung, hướng dẫn thủ tục tuyển dụng viên chức đối với sinh viên y khoa hệ đào tạo bác sỹ cử tuyển theo tổ chức HEDO tốt nghiệp năm 2017 Hồ Đức Hải
613/SCT - QLTM 15/06/2017 Công văn số 613/SCT – QLTM ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Sở Công Thương về việc Thông tin tuyên truyền lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và kiểm soát chất lượng nhiên liệu lưu thông trên thị trường Nguyễn Mạnh Hùng
861/SYT - NVY 01/06/2017 Công văn số 861/SYT - NVY ngày 1/6/2017 của Sở Y tế về việc Một số giải pháp thực hiện sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu quả
844/SYT - NVD 31/05/2017 Công văn số 844/SYT- NVD ngày 31/5/2017 của Sở Y tế về việc thuốc giả Prednisolon 5mg
847/SYT - NVD 31/05/2017 Công văn số 847/SYT - NVD ngày 31/5/2017 của Sở Y tế về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc testosteron
7436/QLD - CL 29/05/2017 Công văn số 7436/QLD - CL ngày 29/5/2017 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về thuốc giả Prednisolon 5mg

Số Lượt Truy Cập