Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Công văn số 816/BYT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính năm 2018 20/02/2019 Công văn số 816/BYT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính năm 2018
Công văn số 108/SYT-NVY của Sở Y tế Phú Thọ ngày 28/01/2019 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 28/01/2019 Công văn số 108/SYT-NVY của Sở Y tế Phú Thọ ngày 28/01/2019 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Số Lượt Truy Cập