Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Công văn số 1605/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 05/10/2018 về thông báo cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 05/10/2018 Công văn số 1605/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 05/10/2018 về thông báo cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Công văn số 1495/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 14/09/2018 Công văn số 1495/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
Công văn số 1496/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 14/09/2018 Công văn số 1496/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
Công văn số 1497/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 14/09/2018 Công văn số 1497/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Công văn số 1498/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động 14/09/2018 Công văn số 1498/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 14/9/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động
Công văn số 1284/TB-SYT của Sở Y tế ngày 07/08/2018 về thông báo Lịch tập trung, hướng dẫn thủ tục tuyển dụng viên chức đối với sinh viên y khoa hệ đào tạo bác sỹ theo địa chỉ tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp năm 2018 07/08/2018 Công văn số 1284/TB-SYT của Sở Y tế ngày 07/08/2018 về thông báo Lịch tập trung, hướng dẫn thủ tục tuyển dụng viên chức đối với sinh viên y khoa hệ đào tạo bác sỹ theo địa chỉ tỉnh Phú Thọ, tốt nghiệp năm 2018
Công văn số 1218/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 26/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 26/07/2018 Công văn số 1218/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 26/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Công văn số 1219/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 26/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 26/07/2018 Công văn số 1219/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 26/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Công văn số 14487/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 26/07/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan 26/07/2018 Công văn số 14487/QLD-CL của Cục quản lý dược- Bộ Y tế ngày 26/07/2018 về việc xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan
Công văn số 1155/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 16/07/2018 Công văn số 1155/SYT-NVY của Sở Y tế ngày 16/7/2018 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Số Lượt Truy Cập