Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Kế hoạch 2251/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. 27/05/2020 Kế hoạch 2251/KH-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019. Hồ Đại Dũng
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Nguyễn Xuân Phúc
692/QĐ-UBND 31/03/2020 Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang
1231/UBND-KGVX 30/03/2020 Văn bản số 1231/UBND-KGVX ngày 30/03/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v tăng cường ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 Bùi Văn Quang
1270/BYT-CNTT 14/03/2020 Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/03/2020 của Bộ y tế v/v khai báo sức khỏe điện tử Nguyễn Thanh Long
384/SYT-NVY 04/03/2020 Công văn số 384/SYT-NVY ngày 04/03/2020 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ v/v quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân số Nguyễn Huy Ngọc
953/CV-BCĐ 28/02/2020 Công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28/02/2020 của Bộ Y tế v/v đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 Đỗ Xuân Tuyên
89/TCDS-TTGD 24/02/2020 Văn bản số 89/TCDS-TTGD ngày 24/02/2020 của BYT v/v định hướng thực hiện truyền thông, giáo dục và công tác dân số năm 2020 Nguyễn Doãn Tú
257/KH-CNTT 18/02/2020 Kế hoạch số 257/KH-CNTT ngày 18/02/2020 của Sở Y tế Phú Thọ v/v triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019-2025 Nguyễn Huy Ngọc
30-CV/BTGTU 12/02/2020 Công văn số 30-CV/BTGTU ngày 12/02/2020 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy v/v Tuyên truyền phòng, chống dịch cúm gia cầm Bùi Đình Thi

Số Lượt Truy Cập