Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

Công văn số 558/CV-BCĐ ngày 2/5/2019 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5/2019

Trích yếu nội dung: Công văn số 558/CV-BCĐ ngày 2/5/2019 của Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5/2019
Ngày ban hành: 02/05/2019
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Lê Quang Thọ
Tệp đính kèm: BCD PCTHTL 2.5.PDF

Số Lượt Truy Cập