Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

Công văn số 865/SYT-KHTC ngày 18/6/2019 của Sở Y tế về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng

Trích yếu nội dung: Công văn số 865/SYT-KHTC ngày 18/6/2019 của Sở Y tế về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng
Ngày ban hành: 18/06/2019
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Nguyễn Huy Ngọc
Tệp đính kèm: SYT_CV865_KHTC_20190618015107670670.PDF

Số Lượt Truy Cập