Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

28-CT/TU

Trích yếu nội dung: Chỉ thị v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 07/07/2020
Hình thức văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Bùi Minh Châu
Tệp đính kèm: soyte_1_20200713143719918.pdf

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập