Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

1348/SYT - NVY

Trích yếu nội dung: Công văn số 1348/SYT - NVY ngày 30/08/2017 của Sở Y tế về Báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đã được công bố
Ngày ban hành: 30/08/2017
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Lê Quang Thọ
Tệp đính kèm: bản công bố đơn vị đủ đk thực hiện quan trắc MT lao động.PDF

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập