Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

Gói thầu Dược

Trích yếu nội dung: Gói thầu Dược
Ngày ban hành: 13/10/2017
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Hồ Đức Hải
Tệp đính kèm: Gói 1.xlsx
Gói 2.xlsx

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập