Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

Văn bản số 1960/SYT-NVD

Trích yếu nội dung: Văn bản số 1960/SYT-NVD ngày 15/12/2017 của Sở Y tế về việc Thuốc giả Voltaren 75mg/3ml
Ngày ban hành: 15/12/2017
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt:
Tệp đính kèm: Fast_BW_scan_to_a_PDF_file_2017-12-20_1_20171220082617349_20171220082937323320.PDF

Các văn bản khác

Số Lượt Truy Cập