Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Công văn số 325/SYT-NVY 15/03/2018 Công văn số 325/SYT-NVY của Sở Y tế ngành 15/03/2018 về việc triển khai biện pháp phòng tránh giông, lốc xoáy, mưa đá, sét đánh, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất năm 2018 Trần Minh Khánh
287/SYT-NVY ngày 12/03/2018 của Sở Y tế về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận về y tế lao động 12/03/2018 Công văn số 287/SYT-NVY ngày 12/03/2018 của Sở Y tế về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận về y tế lao động Lê Quang Thọ
288/SYT-NVY ngày 12/03/2018 của Sở Y tế Thông báo về việc cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 12/03/2018 Công văn số 288/SYT-NVY ngày 12/03/2018 của Sở Y tế Thông báo về việc cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Lê Quang Thọ
247/SYT-NVY&QLHN 02/03/2018 Công văn số 247/SYT-NVY&QLHN ngày 02/03/2018 của Sở Y tế về việc Tham gia giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2018 Trần Minh Khánh

Số Lượt Truy Cập