Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
1222/QĐ-SYT 16/09/2020 QĐ kiện toàn Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc
4863/BYT-CNTT 14/09/2020 V/v triển khai một phần mềm quản lý duy nhất tại các Trạm Y tế Nguyễn Thanh Long
572/STTTT-TTBCXB 11/09/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Nguyễn Thị Hồng Thúy
1316/SNN-CCTL 08/09/2020 V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Trần Quốc Bình
1905/SYT-ATVSTP 08/09/2020 Về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới không bảo đảm an toàn thực phẩm và phát hiện sớm các ca bệnh ngộ độc Botulinum Lê Quang Thọ
2282/QĐ-UBND 28/08/2020 Về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã Bùi Văn Quang
129 - KH / TƯ 26/08/2020 KH quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 44 - CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị Phó Bí Thư: Hoàng Công Thủy
1295/QĐ-TTg 24/08/2020 Quyết định số 1295/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế Nguyễn Xuân Phúc
1777/KH-SYT 21/08/2020 Kế hoạch đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và An toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Quang Thọ
162/ATVSTP 18/08/2020 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc KDTP bảo vệ sức khỏe Điêu Quang Đạo

Số Lượt Truy Cập