Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
1283/SYT-NVD 16/08/2017 Công văn số 1283/SYT-NVD ngày 16/08/2017 của Sở Y tế về việc thuốc giả Fugacar Hồ Đức Hải
1185/SYT-KHTC 31/07/2017 Công văn số 1185/SYT-KHTC ngày 31/07/2017 của Sở Y tế về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT Hồ Đức Hải
3033/UBND-KGVX 18/07/2017 Công văn số 3033/UBND-KGVX ngày 18/07/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hành nghề Y, dược tư trên địa bàn tỉnh Hà Kế San
03/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý Hoàng Dân Mạc
1036/TB - SYT 03/07/2017 Thông báo số 1036/TB - SYT ngày 3/7/2017 của Sở Y tế về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Trần Minh Khánh
06/2017/ TT-BYT 03/05/2017 Thông tư số 06/2017/ TT-BYT ngày 3/5/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuôc Trương Quốc Cường
07/2017/TT-BYT 03/05/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 3/5/2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục thuốc không kê đơn Trương Quốc Cường
07/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Bùi Minh Châu
174/QĐ-BYT 18/01/2017 Quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện lồng ghép hoạt động cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện" Nguyễn Thanh Long
35/ KCB – QLCL 11/01/2017 Văn bản số 35/ KCB – QLCL ngày 11 tháng 1 năm 2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Lương Ngọc Khuê

Số Lượt Truy Cập