Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình 21/08/2019 Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình Nguyễn Thị Kim Tiến
Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 – 2030. 20/08/2019 Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 – 2030. Nguyễn Viết Tiến
Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 28/06/2019 Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Nguyễn Thị Kim Tiến
Luật số 44/2019QH14 ngày 27/6/2019 về Phòng chống tác hại của rượu, bia 27/06/2019 Luật số 44/2019QH14 ngày 27/6/2019 về Phòng chống tác hại của rượu, bia Nguyễn Thị Kim Ngân
Thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 17/06/2019 Thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Nguyễn Trường Sơn
Công văn số 429/SYT-NVY ngày 8/4/2019 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 08/04/2019 Công văn số 429/SYT-NVY ngày 8/4/2019 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học Lê Quang Thọ

Số Lượt Truy Cập