Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
02/2020/TT-BYT 20/01/2020 Thông tư số 02/2020/TT-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế quy đình trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính Nguyễn Trường Sơn

Số Lượt Truy Cập