Văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
13/2019/TT-BNV 06/11/2019 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trần Anh Tuấn
231/ATVSTP 03/10/2019 Công văn số 231/ATVSTP ngày 3/10/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hướng dẫn nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn trường học, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị Nguyễn Văn Chanh
21/2019/TT-BYT 21/08/2019 Thông tư 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình Nguyễn Thị Kim Tiến
3657/QĐ-BYT 20/08/2019 Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 – 2030. Nguyễn Viết Tiến
12/2019/TT-BYT 28/06/2019 Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ Y tế về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành Nguyễn Thị Kim Tiến
44/2019QH14 27/06/2019 Luật số 44/2019QH14 ngày 27/6/2019 về Phòng chống tác hại của rượu, bia Nguyễn Thị Kim Ngân
11/2019/TT-BYT 17/06/2019 Thông tư số 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Nguyễn Trường Sơn
429/SYT-NVY 08/04/2019 Công văn số 429/SYT-NVY ngày 8/4/2019 về việc thông báo cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học Lê Quang Thọ
53/VBHN-VPQH 01/01/2019 Luật Giao thông đường bộ số 53/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018

Số Lượt Truy Cập