Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

5475/UBND-KGVX

Trích yếu nội dung: Công văn số 5475/UBND-KGVX ngày 4/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ v/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý ATTP tại bếp ăn trong các trường học và Khu, cụm công nghiệp
Ngày ban hành: 04/12/2017
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: Hà Kế San
Tệp đính kèm: VB CUA UBND TINH Số 5475 (TANG CUONG HIEU LUC Q.LY attp BATT truong hoc, DN).pdf

Số Lượt Truy Cập