Chi tiết văn bản
Trở về trang danh sách văn bản

Số ký hiệu:

37/2019/TT-BYT

Trích yếu nội dung: Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Người ký duyệt: Nguyễn Trường Sơn
Tệp đính kèm: TT 37.BYT thong tuhethongbaocao (1).pdf

Số Lượt Truy Cập