Tất cả lĩnh vực603394 dh

Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
3129/SYT-NVD 23/10/2021 V/v hướng dẫn sử dụng bình Oxy y tế PGĐ SYT Trần Minh Khánh
2201/VSDTTƯ-TCQG 21/10/2021 V/v điều chuyển 200.000 liều vắc xin Vero Cell từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và TP Hải Phòng Đặng Đức Anh
4834/UBND-KGVX 21/10/2021 V/v khẩn trương thực hiện việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng Hồ Đại Dũng
2301/KH-SGTVT 20/10/2021 Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ PGĐ.Trịnh Văn Trung
3070/SYT-NVY&QLHN 20/10/2021 V/v hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tăng cường tại tp Việt Trì và huyện Phù Ninh Lê Quang Thọ
3073/SYT-NVY&QLHN 20/10/2021 V/v kết thúc áp dụng biện pháp cách ly với F2 khi đủ điều kiện Lê Quang Thọ
346/TB-SYT 20/10/2021 THÔNG BÁO: Về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Giang theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế Từ Quốc Hiệu
806/CNTT-DLYT 20/10/2021 V/v yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh cho các thiết bị đầu cuối sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 Nguyễn Trường Nam
85/TB-UBND 20/10/2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ tại cuộc họp về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Tạ Ngọc Yến
1036/QĐ-SYT 19/10/2021 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (đợt 22, năm 2021) Giám đốc SYT: Nguyễn Huy Ngọc