Tất cả lĩnh vực77968 dh

Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
665/CĐ-BYT 17/05/2022 Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên Nguyễn Trường Sơn
1198/CV-TBYT 05/05/2022 V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa GĐ Nguyễn Huy Ngọc
2228/BYT-CNTT 01/05/2022 V/v Quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin” Trần Văn Thuấn
2139/BYT-TB-CT 27/04/2022 V/v bãi bỏ các văn bản có liên quan đến sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 Nguyễn Minh Lợi
2118/BYT-DP 26/04/2022 V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19 Nguyễn Trường Sơn
1109/SYT-NVY&QLHN 21/04/2022 V/v rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trần Minh Khánh
2007/BYT-DP 20/04/2022 V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Nguyễn Trường Sơn
1056/SYT-NVY&QLHN 18/04/2022 V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và tiếp xúc gần Lê Quang Thọ
12/KHPH-LĐLĐ-SYT 18/04/2022 KẾ HOẠCH: Phối hợp thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng linh hoạt trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Huy Ngọc
317/QĐ-SYT 16/04/2022 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Đợt 18 năm 2022) Giám đốc SYT: Nguyễn Huy Ngọc