Tất cả lĩnh vực78776 dh

Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
2640 /SYT-NVY&QLHN 26/09/2022 V/v tăng cường công tác phòng,chống bệnh do vi rút Adeno Lê Quang Thọ
Số: 2054 /SYT-NVY&QLHN, ngày 29 tháng 7 năm 2022 29/07/2022 V/v tiếp tục đôn đốc nhiệm vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 GĐ.SYT Nguyễn Huy Ngọc
1949/QĐ-BYT 15/07/2022 Quyết định phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS - CoV- 2 trong cơ sở khám chữa bệnh Thứ trưởng Bộ Y tế: Nguyễn Trường Sơn
Số:1899 /SYT-NVY&QLHN 13/07/2022 V/v thống nhất đối tượng cần và đủ điều kiện tiêm M4 và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng COVID-19 Lê Quang Thọ
Số: 1791/SYT-NVY&QLHN 01/07/2022 V/v tăng cường công tác rà soát đối tượng và triển khai tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 Nguyễn Huy Ngọc
Số: 3460/BYT-DP 30/06/2022 V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nguyễn Thị Liên Hương
Số 3309 /BYT-DP 23/06/2022 V/v hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID- 19 Đỗ Xuân Tuyên
Số: 1705/SYT-NVY&QLHN 23/06/2022 V/v tăng cường quản lý, giám sát các ca mắc COVID-19 tại nhà, nơi cư trú Nguyễn Huy Ngọc
665/CĐ-BYT 17/05/2022 Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên Nguyễn Trường Sơn
1198/CV-TBYT 05/05/2022 V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa GĐ Nguyễn Huy Ngọc