Số ký hiệu:

346/TB-SYT

Trích yếu nội dung: THÔNG BÁO: Về cấp độ dịch của tỉnh Bắc Giang theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
Ngày ban hành: 20/10/2021
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Từ Quốc Hiệu
Tệp đính kèm: 346tb_signed-1165209.pdf