Số ký hiệu:

3129/SYT-NVD

Trích yếu nội dung: V/v hướng dẫn sử dụng bình Oxy y tế
Ngày ban hành: 23/10/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: PGĐ SYT Trần Minh Khánh
Tệp đính kèm: signed-signed-02021165347pm-cv huong dan su dung binh oxy.pdf