Số ký hiệu:

6006/BYT-TT-KT

Trích yếu nội dung: V/v tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành: 26/07/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp Trung ương
Người ký duyệt: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên
Tệp đính kèm: 26.7_cv g i nganh y t t ng c ng cung c p thong tin pc d ch.signed.pdf