Số ký hiệu:

4073/UBND-NCKS

Trích yếu nội dung: V.v bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành: 13/09/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Nguyễn Quốc Bảo
Tệp đính kèm: signed-signed-giao cat de xuat van ban chi dao ve pccc doi voi co so khan chua benh cd1118-3074716.pdf

Các văn bản khác