Số ký hiệu:

2603/SYT-NVY&QLHN

Trích yếu nội dung: V/v áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trở về địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành: 14/09/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Phó giám đốc Lê Quang Thọ
Tệp đính kèm: signed-signed-t09-14-cv don doan can bo y te thuc hien nhiem vu tro ve.pdf

Các văn bản khác