Tất cả lĩnh vực46031 pq

Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
1172/QĐ-BYT 13/05/2022 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ Nguyễn Trường Sơn
1314/SYT-NVD 12/05/2022 V/v thông báo mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả. Nguyễn Giang Long
3526/QLD-MP 06/05/2022 V/v mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả Tạ Mạnh Hùng
247/TCDS-TTGD 05/05/2022 V/v Chương trình truyền thông thi ảnh/tranh vẽ giữ tay sạch khuẩn hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới Đình Huy Dương
3447/QLD-CL 04/05/2022 V/v thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 Tô Mạnh Hùng
273/SKHCN-VP 29/04/2022 Về việc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam 18-5 Khổng Danh Đạt
222/QĐ-QLD 27/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 21 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành Nguyễn Thành Lâm
186/QĐ-QLD 19/04/2022 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường Nguyễn Thành Lâm
2908/QLD-MP 15/04/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Tạ Mạnh Hùng
978/KH-SYT 08/04/2022 KẾ HOẠCH: Triển khai Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động của Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ năm 2022 ( Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022) Lê Quang Thọ