Tất cả lĩnh vực386227 pq

Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
2990/SYT-NVY&QLHN 15/10/2021 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8. Nguyễn Giang Long
2930/SYT-NVY&QLHN 11/10/2021 V/v chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và mưa lớn. Phó giám đốc Nguyễn Giang Long
1563/CĐ-BYT 10/10/2021 CÔNG ĐIỆN Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đỗ Xuân Tuyên
1227/BHXH-CST 07/10/2021 V/v sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế Phan Sỹ Liên
01/HD-TW 06/10/2021 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Võ Văn Thưởng
2837/KH-SYT 04/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật ngành Y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030 Phó giám đốc Nguyễn Giang Long
858/DP-DT 01/10/2021 V/v triển khai Kế hoạch phòng chống viêm gan vi rút giai đoạn 2021- Đặng Quang Tấn
60-NQ/TU 29/09/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy: Về việc thực hiện chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 Hoàng Công Thủy
4315/KH-UBND 24/09/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021 - 2025. Hồ Đại Dũng
4329/UBND-KGVX 24/09/2021 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/ AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030. Trần Ngọc Đương