Tất cả lĩnh vực46637 pq

Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số: 1972/QĐ-UBND 26/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Phú Thọ Chủ tịch UBND.Bùi Văn Quang
4261/QLD-CL 25/05/2022 V/v mẫu Voltarén 75 mg giả Tạ Mạnh Hùng
472 /QĐ-SYT 24/05/2022 V/v cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 8 năm 2022 Trần Minh Khánh
4227/QLD-MP 23/05/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Tạ Mạnh Hùng
4080/QLD-MP 19/05/2022 4080 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Tạ Mạnh Hùng
4081/QLD-MP 19/05/2022 4081 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Tạ Mạnh Hùng
1172/QĐ-BYT 13/05/2022 Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ Nguyễn Trường Sơn
1314/SYT-NVD 12/05/2022 V/v thông báo mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả. Nguyễn Giang Long
3526/QLD-MP 06/05/2022 V/v mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả Tạ Mạnh Hùng
247/TCDS-TTGD 05/05/2022 V/v Chương trình truyền thông thi ảnh/tranh vẽ giữ tay sạch khuẩn hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới Đình Huy Dương