Tất cả lĩnh vực375216 pq

Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
4315/KH-UBND 24/09/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021 - 2025. Hồ Đại Dũng
4329/UBND-KGVX 24/09/2021 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/ AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030. Trần Ngọc Đương
4531/QĐ-BYT 24/09/2021 Về việc ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025 Đỗ Xuân Tuyên
2706/TB-SYT 23/09/2021 Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị khoa học ngành y tế Phú Thọ năm 2021 Phó giám đốc Lê Quang Thọ
4291/KH-UBND 23/09/2021 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý thông tin trên báo chí và mạng Internet tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 Hồ Đại Dũng
7965/BYT-DP 23/09/2021 V/v tổ chức triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2021 Đỗ Xuân Tuyên
946/QĐ-SYT 22/09/2021 V/v cấp, cấp điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược -Đợt 16 năm 2021 PGĐ SYT Trần Minh Khánh
182/BC-TTRB 20/09/2021 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong Ngành Y tế Quý III năm 2021 Nguyễn Mạnh Cường
4209/UBND-KTN 20/09/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021. Trần Văn Khai
809/STTTT-BCVT 17/09/2021 Báo cáo kết quả lắp đặt điện thoại cố định tại phòng họp trực tuyến (Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19) của UBND cấp huyện, xã GĐ Trịnh Hùng Sơn