Số ký hiệu:

4329/UBND-KGVX

Trích yếu nội dung: V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/ AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030.
Ngày ban hành: 24/09/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: Trần Ngọc Đương
Tệp đính kèm: hc_vv xay dung kh thuc hien cthd cua tinh uy ve tang cuong lanh dao cong tac phong chong aids-2092812.pdf