Số ký hiệu:

60-NQ/TU

Trích yếu nội dung: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy: Về việc thực hiện chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành: 29/09/2021
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: Hoàng Công Thủy
Tệp đính kèm: 60-nq.signed-1094427.pdf