Số ký hiệu:

1227/BHXH-CST

Trích yếu nội dung: V/v sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế
Ngày ban hành: 07/10/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: Phan Sỹ Liên
Tệp đính kèm: (Không có văn bản đính kèm nào)