Số ký hiệu:

155/2018/NĐ-CP

Trích yếu nội dung: Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Ngày ban hành: 12/11/2018
Hình thức văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: Nguyễn Xuân Phúc
Tệp đính kèm: 155-_2018_ND-CP2)_20181121093410636630.pdf