Số ký hiệu:

2433-CV/TU

Trích yếu nội dung: v/v phòng chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành: 16/09/2020
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cấp tỉnh
Người ký duyệt: Nguyễn Trung Kiên
Tệp đính kèm: soyte_1_20200917095544429.pdf

Các văn bản khác