Số ký hiệu:

3888/QĐ-BYT

Trích yếu nội dung: Về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"
Ngày ban hành: 08/09/2020
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cấp Trung ương
Người ký duyệt: Nguyễn Thanh Long
Tệp đính kèm: s tay covid-19.pdf
qd ban hanh so tay covid-19 .signed.pdf

Các văn bản khác