Số ký hiệu:

2845/UBND-KGVX

Trích yếu nội dung: V/v chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Ngày ban hành: 09/07/2021
Hình thức văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: PCVP Trần Ngọc Đương
Tệp đính kèm: signed-signed-ung xu tren mxh-2143722.pdf