Số ký hiệu:

1779/BC-SYT

Trích yếu nội dung: BÁO CÁO: Kết quả triển khai công tác bảo đảm y tế phục vụ các kỳ thi trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày ban hành: 12/07/2021
Hình thức văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Sở Y tế
Người ký duyệt: PGĐ Lê Quang Thọ
Tệp đính kèm: signed-signed-bc dam bao y te pc dich attp ky thi thpt nam 2021 ld duyet.pdf