Số ký hiệu:

03/KH-HĐND

Trích yếu nội dung: Kế hoạch: Tuyên truyền và phục vụ kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành: 22/07/2021
Hình thức văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: PCT Nguyễn Thị Hồng Lâm
Tệp đính kèm: 03-kh-hdnd.signed.pdf